Thông tin liên hệ : 
SAFFRON BAHRAMAN HỒ CHÍ MINH
14/13/69 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0903 880 748 – 0949 287 645
Email: saffronhcm@gmail.com
Websie: http://localhost:8080/nhuyhoanghetay